Om mig

Att möta en människa. Att ta del av någons liv; farhågorna och fallgroparna, drömmarna och drivkrafterna. Och att sedan få förtroendet att förmedla berättelsen till andra. Det var detta som lockade mig till journalistiken, och det är detta som får mig att fortsätta inom detta underbara och krävande yrke.

Mötena kan handla om stort och smått. En doktorand som delar med sig av senaste studien. En nyanländ människa som inväntar besked från Migrationsverket. En mamma som berättar om tillvaron som varannanveckasförälder.

Under drygt tjugo år som journalist har jag hunnit öva upp en öppenhet och lyhördhet i intervjusituationen och en stilistisk säkerhet i skrivprocessen. Jag kan snabbt sätta mig in i de flesta ämnen men till specialintressena hör samhällstillit och demokratifrågor, migration, existentiella frågor, stad och landsbygd, psykisk hälsa och ohälsa, entreprenörskap. På senare år har jag läst in en handfull ljudböcker. Två egna böcker, en skiva och två körverk har det också blivit.

Några ord från mina uppdragsgivare:

En skribent med till synes outtömlig idébank som lätt hittar intervjupersoner med en mångfald av bakgrunder. Erfaren, omdömesgill och strukturerad. Missar aldrig en deadline. Men framförallt har hon en penna av guld.” Maria Werner, redaktör Inpå livet HD-Sydsvenskan
Kerstin är en trygghet för oss på Högskolan Kristianstad då hon alltid levererar välgjorda och initierade artiklar. Texterna är inspirerande och skarpa, med en personlig värme och skickligt språkbruk.” Fabian Rimfors, PR- och forskningskommunikatör på Högskolan Kristianstad